MEZIPRAHY

Volný čas
Unie Kompas pořádá ve dnech 3.-7.9.2012 v NZDM T klub Doma setkání lidí různých kultur a národností žijících a pohybujících se ve Zlíně. Cílem je informovat nejen děti a mládež o jiných kulturách a zvycích a při aktivní činnosti smazat mezikulturní rozdíly. Mezi prahy je místo k setkání...

Termíny