Nedělní varhanní odpoledne

Volný čas
V chrámu Narození Panny Marie ve Štípě u Zlína jsou výborné varhany z r. 1890, které byly před několika lety kompletně zrestaurovány. Varhaníci, kteří na tento nástroj cvičí nebo zde doprovází při bohoslužbách se rozhodli uspořádat několik "Nedělních varhanních odpolední", kde přednesou skladby od různých autorů. Tato varhanní odpoledne se budou konat, nebo se už konala v termínech 15.7., 29.7.,12.8., 26.8. a 9.9. Na závěrečném koncertě 23.9. vystoupí všichni štípští varhaníci. Začátek je vždy v 17h. Vstupné je dobrovolné, výtěžek půjde na opravy kostela.

Termíny