konetzna@hello.cz

Pro děti

Základní škola a mateřská škola Hello

Fr. Formana 45, Ostrava - Dubina

Program: slavnostní zahájení školního roku

             otevření nových prostor rodičovského centra





Účinkují

Vystoupení skupiny Charlie Straight

po ukončení autogramiáda

Další dokumenty k akci

  




Termíny