SVATOVÁCLAVSKÉ INSPIRACE

Volný čas


„Rok 2012 není rokem katastrofickým, ale časem pro změnu a inspiraci, nikoli koncem světa.“ To je motto připravovaného festivalu Svatováclavské inspirace, kterým 29. září 2012 ožije státní hrad Kunětická Hora.


CELOREPUBLIKOVÉ SETKÁNÍ LIDÍ DOBRÉ VŮLE


Svatováclavské !nspirace je název setkání lidí, kteří touží prožít příjemný a inspirativní den, jehož cílem je  pomoci ke změně společenského klimatu a podpory vědomí spoluzodpovědnosti za stav a dění v osobním životě člověka i celé společnosti.  Celorepublikové setkání, které zprostředkuje řadu inspirativních poznání i zábavu, bude uspořádané k příležitosti svátku sv. Václava, patrona české země.

 

Program je rozdělen do tří okruhů, Inspirace pro život, Ekoinspirace a Inspirace pro volný čas s různými tématy a bude probíhat současně na několika místech hradu a podhradí.

 

Během celodenní akce řada osobností vyjádří své myšlenky a pohledy na oblast zdraví, ekologie, školství, na občanskou, politickou a duchovní gramotnost. Za zmínku jistě stojí i podpora integrace seniorů, zdravotně a tělesně postižených občanů.

 

Propojení všech poznatků a principů našeho života vede k úvahám o velkých národech, vyčerpanosti zdrojů, ekologických, ekonomických a technologických problémech naší doby, kdy pomocí technologických prostředků dochází k izolaci a pocitu opuštěnosti uprostřed společnosti. Víme málo o tom, jak fungujeme a čím více komunikačních prostředků máme, tím víc postrádáme lidskou blízkost, jsme zoufalí a nevíme proč. Poselství festivalu tkví v uvědomění sebevědomého přístupu k životu, návratu k  přírodě a sounáležitosti k rodině, domovu a vlastnímu „já“. 

 

Proto pokládáme za přínosné skloubit příjemné s užitečným a poskytnout těmto lidem řadu zajímavých inspirací, které podpoří jejich společenskou sounáležitost. Naší snahou je, abychom příjemně prožitým dnem přispěli k naplnění poselství sv. Václava a zviditelnili, že lidí dobré vůle je v českých zemích dostatek.

 

Účinkují

 

Účast potvrdili významné osobnosti působící v různých oblastech života, mající co říci k mnoha zajímavým  tématům našeho života anebo nás obohacují svým uměním a dovednostmi,  jako jsou Igor Chaun, Karel Kříž, Petr Hradil, Jan Michael Kubín, Jaroslav Kuchař, Jan Truxa, nebo Vilém Kerouš a další.  „Je pro mě ctí i radostí být průvodkyní životem a svými zkušenostmi přispět k uzdravení a proměně lidského života. Především to znamená naučit se rozumět tomu, co člověk doopravdy, ve svém nitru, hlavně nevědomky sám se sebou i s ostatními žije. Tedy objevit sebe sama a být sám sebou! A také poznat hluboký rozměr a krásu své Duše.“ říká Ernestina Velechovská, která se na festivalu zamyslí nad koloběhem života. Patronkou akce se stala známá herečka Gabriela Filippi, která nejen ve své divadelní tvorbě, ale každodenním přístupem k životu zviditelňuje a ctí hluboký smysl života na Zemi.

Termíny