Rozloučení s prázdninami

Volný čas
Atrakce pro děti, výtvarné dílny, Besip, vystoupení zájmových útvarů TYMY, projížďky na koních, kolotoče, houpačky, střelnice, vláček Pacific, skákací hrad a další.. K poslechu hraje hudební skupina "Neorané pole"

Termíny