Se Startem Mělnickem - memoriál J.Novotného a Z.Vítkovské

Turistika
Pořadatel:SK Start, odd. turistiky
Ročník:2
Loňský počet účastníků:0
Začátek:17.08. 2013  Čas: 7:00-10:00; trasa 5a10 km do 13:00  Místo: Hotel Reks (před žst Mělník)
Konec:..   Čas: 20:00  Místo: Hotel Reks (před žst Mělník)
Termíny