Pásmo filmů: ...duch a trochu štěstí, XV. západoněmecký festival krátkých filmů Oberhausen 1969, Poznámky k 35. mezinárodnímu západoněmeckému festivalu krátkých filmů Oberhausen 1989

Film
Termíny