Výstava obrazů Antonína Michalčíka s názvem Elementy

Výstava

Výjimečný kulturní zážitek prožijete, pokud navštívíte výstavu obrazů Antonína Michalčíka  s názvem Elementy, která se uskuteční od 1.8.2012 do 15.9.2012 v Galerii a informačním centru GATE. Pro veřejnost bude výstava přístupna od 2.8.2012 do 15.9.2012 každý den v otevírací dobu od 11 do 19 hodin.

Návštěvníci výstavy se mohou těšit na třicet sedm obrazů, na nichž jsou zachyceny nejrůznější motivy – od architektonických památek a staveb, přes lidské postavy, až k fantazijním kompozicím. Všechny olejomalby jsou přesto spojeny jedním prvkem, a to podmaněním si nejen umělecké, ale i široké veřejnosti.

Malíř Antonín Michalčík se narodil 8. 12. 1914 v Užhorodě. Studoval na pražské technice u prof. O. Blažíčka a C. Boudy, po válce, v letech 1946 – 1950, dějiny umění a estetiku na Filozofické fakultě Karlovy univerzity. V letech 1963 – 1976 byl profesorem kreslení a dějin umění na Střední uměleckoprůmyslové škole v Praze 3. Jako malíř je znám zejména od čtyřicátých let. V Praze i ve světě absolvoval mnoho výstav, které zaznamenaly velký ohlas. Pronikavý úspěch Antonína Michalčíka tkví ve zcela osobitém přístupu k malbě. Jeho obrazy ve své podstatě postihly dvě krajní tendence, které netvoří úplný protiklad, ale spíše komplementární elementy, v jejichž odvážně vytyčené jednotě tkví reálná podstata tvorby Antonína Michalčíka.

 Hledaje klíč k pochopení uměleckého projevu malíře Antonína Michalčíka, stačí si vybavit slova, jimiž formuloval v přednášce, kterou krátce před svou smrtí přednesl na pařížské universitě, po Pisassovi a Braqueovi nejvýznamnější představitel prvního kubistického hnutí, španělský malíř Juan Gris svůj vlastní umělecký program. Slova zněla přibližně takto:

"Cézanne dělá z láhve válec, já vycházím z válce, abych stvořil individuum zvláštního typu. Z válce dělám láhev. Cézanne směřuje k architektuře, já z ní vycházím; komponuji pomoci abstraktních útvarů a obraz harmonisuji teprve, když se z těchto útvarů stanou předměty."

Další dokumenty k akci

  
Termíny