POZOROVÁNÍ METEORICKÉHO ROJE PERSEID

Volný čas
S přednáškou Ing. Rostislava Rajchla. „EJ, PADÁ HVĚZDA“ - z historie a současnosti meteorické astronomie.

Termíny