Šluknovsko, vojenští vysloužilci a Velká válka

Výstava

Svaz c. k. vojenských vysloužilců zemí Koruny české připravil pro zájemce o historii novou a náplní neobvyklou expozici v prostorách 2. patra šluknovského zámku. Slavnostní otevření proběhne tuto sobotu, 14. července 2012 v 10.00 hodin. Expozice mapující obecně nepříliš známou kapitolku historie bude průběžně doplňována a obměňována, v závislosti na nových objevech souvisejících s regionem. Zajímavé dokumenty a fotografie jsou logicky propojeny řadou trojrozměrných exponátů z vlastnictví členů svazu. Stálá expozice bude v sobotu obohacena o jedinečnou výstavku, přístupnou pouze v den zahájení, představující střelecké dekorace z období Rakouska – Uherska (Pozor, z důvodu konání svatby v prostorách šluknovského zámku je přístupná pouze do 12.15 hodin!). Pro návštěvníky akce je v Domě kultury po otevření expozice připravena od 10.30 hodin obsažná hodinová přednáška Radka Andonova a Hynka Domalípa „Něco málo o c. k. armádě, Velké válce a vojenských vysloužilcích“, která bude zlatým hřebem slavnostního dopoledne. Touto osvětovou akcí bude i široká veřejnost blíže seznámena nejen s tématem první světové války ve vztahu k regionu, ale také s nejaktuálnějšími informacemi o činnosti svazu a jeho akcích. Doprovodné promítání s jistotou přinese návštěvníkům řadu nových poznatků. Organizátoři jsou připraveni zodpovědět veškeré dotazy týkající tématu vysloužilců a období první světové války v regionu. Návštěvníci se mohou seznámit i s nejnovějším projektem, jímž je obnova válečných hrobů na šluknovském hřbitově a jako doplněk přínosného dopoledne mohou zájemci zavítat k cennému pomníku obětem první světové války od věhlasného architekta Fritze Lehmanna, rodáka ze Šluknova, na úpatí Křížového vrchu. Svaz c. k. vojenských vysloužilců pořádá různé záslužné akce. Vzpomeňme slavnostní odhalení pomníku padlým první světové války v Novém Hraběcí, které se uskutečnilo za hojné účasti veřejnosti a hostů 26. 5. 2012 při příležitosti 90. výročí od vzniku pomníku. Veřejnost se s činností spolku může seznámit na stránkách www.vyslouzilci.cz. Záběr svazu je velmi široký a pro realizaci mnoha záslužných projektů je nutná podpora veřejnosti, a to nejen ta hmotná. „Spolek de facto obnovou válečných hrobů a památníků výrazně pomáhá při obnově místní krajiny. Členové se cíleně snaží kontaktovat starousedlíky a skládat tak mozaiku o zapomenutých tématech minulosti ne až tak dávné. A máme za sebou řadu úspěšných zásahů a pro region důležitých objevů“, uvádí Milan Vašíček. „Litera zákona o udržování válečných hrobů hovoří ke všem dosti jasně, avšak stále panuje názor, že by bylo výhodnější přesunout péči o ně právě na podobné nadšence jako jsme my. Obnově válečných hrobů a pátrání po stopách minulosti věnujeme nezištně veškerý volný čas, ale finanční podporu potřebujeme“, doplnil pan Vašíček. I přes získané finanční prostředky z grantových projektů, které jsou cele věnovány ve prospěch smysluplných obnov, je vítána nehmotná podpora veřejnosti, stejně jako poskytnutí badatelských materiálů ze soukromých rodinných sbírek. Jak doplňuje Václav Hieke (předseda KČT Krásná Lípa), který se nyní intenzivně věnuje přípravám slavnostního odhalení památníku obětem první světové války v Zahradách 22. září 2012 a se členy svazu vysloužilců úzce spolupracuje: „Pozice lidí, kteří se dnes snaží o něco smysluplného je opravdu nelehká. Ještě nemáme pomník v Zahradách odhalen a již došlo ke zcizení zeleně a poškození lavičky. Proto si vycházíme se svazem vysloužilců vzájemně vstříc a podporujeme své akce.„

Termíny