Druhá moravská pěší pouť z Velehradu přes Sv. Hostýn na Sv. Kopeček

Volný čas
Ve dnech 17. - 21. srpna 2012 se uskuteční druhá moravská pěší pouť z Velehradu přes Svatý Hostýn na Svatý Kopeček po Cyrilometodějské cestě vybudované společně Maticí svatohostýnskou, velehradskou a svatokopeckou. Více na www.hostyn.cz

Termíny