Prácheňským krajem

Turistika
Pořadatel:KČT Divadlo Plzeň a KČT Horažďovice
Ročník:1
Loňský počet účastníků:0
Začátek:22.06. 2013  Čas: 8.00 - 10.00  Místo: Horažďovice, restaurace U Hlaváčků
Konec:..   Čas: do 16.00  Místo: Horažďovice, restaurace U Hlaváčků
Kontakty

604776721

Termíny