Sladký život kurev

Film, Dokument
Filmový triptych na téma prostituce: tři místa, tři jazyky, tři náboženství. Ráj a svět se prolínají v prostituci a vytvářejí obraz vztahů mezi muži a ženami. V Thajsku čekají ženy na muže za sklem a sledují odrazy sebe samých. V Bangladéši se muži vydávají do ghetta lásky, aby uspokojili své touhy u dívek polapených v pasti. V Mexiku se ženy modlí, aby nemusely pociťovat okolní realitu. Tam, kde se to nejsoukromější stává zbožím, je produkt drahý a nelítostně odsuzovaný. Realita je ještě překvapivější, než by se mohlo zdát: Mezi krutostí a násilím se nachází krása, lidská mysl se stává vězením a láska přichází, když to nejméně očekáváte.
Termíny