Pavel Šporcl v Arboretu Bílá Lhota

Hudba

Pavel Šporcl

Je nositelem významných cen a ocenění, koncertuje po celém světě, spolupracuje s řadou domácích i zahraničních orchestrů a významných umělců.

Rozsáhlý repertoárPavla Šporclazahrnuje 40 houslových koncertů, nespočet sonát, komorních a virtuózních děl.

Ve své dosavadní kariéře spolupracoval s mnoha významnými orchestry (mimo jiné Česká filharmonie, Orchestre de Paris, Liverpoolská královská filharmonie,…), dirigenty a velmi často se objevuje na prestižních festivalech.

Pavel Šporcl rád překonává hranice mezi hudebními žánry a nebrání se spolupráci s interprety z jiných hudebních oblastí. Na koncertech již vystoupil např. s Evou Pilarovou, Martinou Balogovou, Hradišťanem, kapelou Kryštof. Objevuje se též velmi často na benefičních a charitativních koncertech. Je patronem Linky bezpečí a hudebního festivalu Znojmo.

Snaží se přiblížit klasickou hudbu co nejširšímu okruhu posluchačů, především mládeži. Často vystupuje na „výchovných“ koncertech pro střední a vysoké školy, které mají díky jeho podání mezi mladými lidmi mimořádný ohlas.

Koncert, s názvem „Pocta Paganinimu“, tohoto jedinečného houslisty můžete slyšet v krásném prostředí Arboreta Bílá Lhota v neděli 1. července ve 15 hodin. Vstupné v předprodeji 150 Kč, na místě 200 Kč. V ceně vstupenky je autobus, který odjíždí z nám. Př. Otakara v Litovli ve 14:15 (se zastávkou v Nasobůrkách,  Sobáčově – restaurace Stop, Vápenka – u Mladče a Hradečné, Měrotín). Vstupenky si můžete zakoupit v pokladně Městského klubu nebo v TIC (Bavi). 

Účinkují

Pavel Šporcl

Kontakty

www.mklitovel.cz

Termíny