Záchrana tonoucího

Volný čas
Akce se koná na letním koupališti v Hodoníně - prezentace Projektu Zdravé město a místní Agenda 21, ukázky záchrany tonoucího, program pro děti..

Termíny