XVII. Kyjovské letní slavnosti

Volný čas
Kyjovské letní slavnosti mají svou tradici a jsou spojeny s dožínkami. Největší oblibě se těší sobotní a nedělní jarmark s programem. Vystupují hudební i taneční skupiny, dechové a cimbálové muziky, své místo si našla i šermířská vystoupení s fakírem, program pro děti. Jarmark je rozdělen na komerční a lidový, na kterém je předváděna ruční výroba mnohdy již zapomenutých řemesel, jako stlůkání másla, drátenictví, práce na hrnčířském kruhu nebo řezbářské práce. V neděli, v průběhu dopoledního jarmarečního programu, přichází procesí do kostela, kde se koná sváteční mše svatá. Vyvrcholením slavností jsou dožínky spojené s krojovaným průvodem městem za doprovodu dechové hudby a vystoupením Slováckého souboru Kyjov před radnicí. Tyto slavnosti vyplňují čtyřletou přestávku mezi jednotlivými Slováckými roky, na které se sjíždí návštěvníci z celého světa.

Termíny