Chvalčovské hody - hlavní den

Volný čas
Obec Chvalčov Vás zve na tradiční Chvalčovské hody, které se uskuteční ve dnech 30. června 2012, 4. července 2012 a 5. července 2012 v obci Chvalčov. Ve čtvrtek 5. července 2012 se uskuteční: v 9:15 hodin mše svatá v kapli sv. Cyrila a Metoděje ve Chvalčově, v 9:00 - 18:00 hodin výstava na chalupě zahrádkářů, v 10:00 - 15:00 hodin turnaj mladších žáků na fotbalovém hřišti. Hodové odpoledne za obecním úřadem odstartuje v 15:00 hodin. Během odpoledne bude hrát dechová hudba, zajištěny budou soutěže pro děti, vystoupí děti ze ZŠ s břišními tancemi, scénky nejen z repertoáru Oldřicha Kaisera a Jiřího Lábuse, show chvalčovské skupiny "Tranzistor". Ve 20:00 hodin začne Hodová zábava. K tanci a poslechu hraje skupina Rytmix. V případě nepříznivého počasí se program hodového odpoledne ruší. Vstupné na hodovou zábavu je 50,-Kč.

Termíny