Den otevřených dveří Diakonie ČCE

Volný čas
Denní stacionář je určen klientům se středním až hlubokým mentálním či kombinovaným postižením ve věku od 6 do 30 let

Termíny