Plujeme a hrajeme (si)... s Jiřím Stivínem

Hudba, Pro děti

Benefiční koncert pro Motýlek se odehraje na největším vltavském parníku Cecilie. Věříme, že nabídneme pro mnohé ojedinělý zážitek. K příjemné plavbě v době od 18 do 20 hodin přispěje svým bohatým repertoárem a osobitým humorem uznávaný jazzman, flétnista a skladatel, pan Jiří Stivín.

Návštěvníci přispějí na zajištění specializovaných aktivit – např. canisterapie, muzikoterapie, logopedie, plavání… – v centru denních služeb, které je v celé Praze jedinou sociální službou tohoto druhu pro děti s mentálním postižením (autismus, Downův syndrom, dětská mozková obrna, vzácné syndromy atp.).

Nalodění možné od 17:30, odplouváme v 18:00 z přístaviště u Čechova mostu.

Účinkují

Jiří Stivín (a obecenstvo)

Další dokumenty k akci

  
Termíny