Příměstský tábor s angličtinou pro děti 5-12 let

Volný čas, Pro děti, Kurzy, vzdělání, konference

Celodenní výuka od 9,00 do 17,00 hodin

Dopolední výuka v našich učebnách – malé skupinky dětí, rozdělení podle věku a jazykových znalostí

Odpolední výlety do blízkého okolí, aktivní používání angličtiny, zajímavé hry a aktivity v přírodě

Celodenní výlet lodí na Hlubokou, závěrečná besídka - divadelní průprava

Po celou dobu kurzu je zajištěn pitný režim, dopolední svačina i oběd

V kurzovném je zahrnuto i stravování, učební materiály, pracovní pomůcky

Další termíny:

16.-20.7.

13.-17.8.

20.-24.8.

27.-31.8.

Kontakty

www.kurzycb.cz

Termíny