Sochy do barokní niky

Volný čas
Společně s Václavem Fialou vás zveme na ukončení výstavního projektu, který po dobu šesti let probíhal na schodišti bývalé jezuitské koleje, a na uvedení stejnojmenné publikace.   Nika pro instalaci uměleckého díla přímo vybízí. Snese ale jiné než duchovní poslání? Snese sochu nefigurativní, sochu konceptuální, či dokonce jiné dílo současnosti? Neukáže se nakonec, že nika je předurčena jen a jen postavám světců? Prázdná nika – a to je fenomén naší krajiny po desetiletích devastace – je výzva, ale současně také nebezpečné lákadlo ke zneužití. Schodiště bývalé jezuitské koleje v Klatovech, v opraveném křídle, má dvě prázdné sněhobílé niky. Tušil jsem už od začátku, že smyslem každého pokusu osadit stávající barokní niku současnou sochou nesmí být definitivum, ale zkouška, hledání a přemítání nad možnostmi. Ono hledání a zkoušení se nakonec vyvinulo v pětatřicetidílný seriál nazvaný Sochy do barokní niky. Začal jsem do Klatov zvát autory s jediným cílem: vytvořte nebo zapůjčte jedno dílo pro niku v jezuitské koleji. Po počátečních nejistotách, jak celý projekt nastavit, se ukázalo jako nejlepší řešení představit na každé vernisáži dva odlišné umělce. Při výběru autorů jsem kladl důraz na zájem umělce zúčastnit se. Mít do takového experimentu chuť a mít touhu své dílo s barokní nikou poměřit. Rozmanitost autorů neměla ohraničení. Důvodem byla nejasnost budoucího výsledku na jedné straně a zkouška prověřit různé umělecké přístupy na straně druhé. Vernisáž každé dvojice soch pro barokní niky byla připravována s pečlivostí a vážností, jako kdyby šlo o velkou výstavu. Co na tom, že se jednalo „jen“ o dvě sochy. Šlo přece o sochy do barokních nik, a to se nám všem jevilo být dostatečně závažné. Vsazovat sochu do niky je totiž zážitek jedinečný. Pro mě to bylo pětatřicet vzrušujících zážitků a skoro tolik krásných osobních setkání. Výsledek projektu Sochy do barokní niky byl průběžně dokumentován a na zdech monumentálního schodiště vystavován. Po každé vernisáži přibyly další dva nové panely s vytvořenými „nikami“. Tato publikace předkládá výsledky hledání odpovědí na otázku, kterou jsem pokládal účastníkům projektu pravidelně už od roku 2005: Lze použít současné umělecké dílo do barokní niky? Odpověď ať si každý najde sám. Já mám jasno. Václav Fiala

Termíny