KONCERT PÍSNIČKÁŘŮ CAINA A JANA ZUBRYCKÉHO

Volný čas
Akustický koncert písničkářů proběhne ve středu 20. června od 17 hodin v Krajské knihovně Františka Bartoše ve Zlíně. Pokud bude přát počasí, vystoupí písničkáři v letní čítárně (přízemí budovy, vchod přes oddělení čítárna a studovna), za nepříznivého počasí se koncert přesune do sálku hudebního oddělení knihovny.

Termíny