Pohárová hasičská soutěž

Volný čas
Uskuteční se ve Francově Lhotě. Srdečně zvou hasiči.

Termíny