Zvoničky a zvony na jižním Valašsku

Volný čas
Na území jižního Valašska (někdejšího valašskoklobouckého okresu) se nachází 26 artefaktů zvonů starších roku 1918, z nichž nejstarší je z roku 1649 (Horní Lhota) a nejmladší z roku 1863 (Svatý Štěpán). Další dochované zvony se v regionu objevují až od roku 1918 (Lipová, Rokytnice, Vlachovice). Na jižním Valašsku lze také stále vidět několik roubených či zděných zvoniček, zbudovaných v 18. a 19. století. Devět starých roubených zvoniček bylo dokonce prohlášeno za nemovité kulturní památky: Haluzice, Horní Lideč, Lužná, Mirošov, Nedašova Lhota, Rudimov, Smolina, Střelná a Vrbětice. Malá výstava, instalovaná ve vestibulu valašskoklobouckého městského úřadu (čp. 189), přibližuje jednotlivé dochované staré zvony, jejich osudy, funkce zvonění, ukazuje také dochované i nedochované zvoničky a jejich různé stavební podoby. Výstava potrvá do 30. 9. 2012.

Termíny