Medová neděle se fčeličkami

Volný čas
Dětský koutek DDM Strážnice a jarmak "medařů" ze Strážnice na náměstí.

Termíny