Memoriál Karla Laszczewského Pouliční turnaj 2012

Volný čas
Místo konání: areál hřiště TJ Nedachlebice - Nedachlebice Horní konec, Holýška, Podbůdí Esmeraldy v. Babetky opět v akci večer taneční zábava samozřejmostí

Termíny