LETNÍ KÁNOISTICKÉ SJEZDY MORAVICE

Sport

každý den odtok 9,5 m3/s od Podhradí po dobu 4 hodin.

SV Campanula

Termíny