Letní výtvarný wokshop pro děti

Volný čas, Pro děti, Kurzy, vzdělání, konference

Na výtvarném workshopu se děti obeznámí se širokou škálou výtvarných technik, jež budou moci využívat jak v ateliéru, tak i v plenéru. Cílem worshopu bude zvýšit zájem dětí o kulturní dění ve městě, rozvoj jejich kreativity a tvořivých schopností aj.

Termíny