Slavnostní otevření historického parku "Zelený vrch"

Volný čas

Nadace ČEZ svým příspěvkem ve výši 200.000 Kč dala podnět k obnově historického parku "Zelený vrch". Práce, které byly pro toto období stanoveny, byly v květnu 2012 dokončeny. Byly zakoupeny a vysazeny dřeviny, provedeny terénní úpravy, obnoveny přístupové cesty, chodníčky, osazeny koše a lavičky. Slavnostní otevření parku proběhne dne 21.6.2012 v 10:00 hod. za účasti zástupců města a zástupců Nadace ČEZ, která nadační příspěvek poskytla. Na obnově parku pracuje v rámci svých možností Technické zařízení města. Přístup některých zaměstnanců je obdivuhodný a patří jim za to dík. Velký podíl na úpravě části parku má pan Vladimír Homuta a jeho tým pracovníků. Městu se také podařilo získat sponzorské dary, díky nimž je park bezpečnější a hezčí. Sponzory jsou: Recyklace Milan Hrdý - Dobkovice, Zahradnictví Doubek - Nový Bor, Zach&Khop pískovna - Česká Kamenice. V parku bude nadále probíhat pravidelná údržba a stavebně technické práce. Budou vsazeny kameny ke zpevnění plochy a dokončovány úpravy přístupových cest a schodů k parku. Díky pravidelným obchůzkám a kontrolám Městskou policií, by nemělo docházet k vandalismu a park by se měl v budoucnu stát klidným prostředím pro občany města. Předpokladem je také pořízení kamerového systému.

Termíny