KŘEMEN A JEHO RODINA

Volný čas
Přírodovědná výstava o křemeni v přírodě a jeho využití v praktickém životě.

Termíny