Na kúsek řeči

Volný čas
a autorské čtení s minikoštem horňáckých klobás vás zvú Tonda Vrba a Martin Kuchyňka

Termíny