Svaz diabetiků

Volný čas
Pravidelné setkání diabetiků i „nediabetiků“ v městské knihovně.

Termíny