Rožnovští tkalci

Volný čas
Beseda s Richardem Sobotkou, členem tvůrčí skupiny seniorů scházející se v městské knihovné pod hlavičkou Město v mé paměti. Beseda se zabývá historií tkalcovství na Valašsku

Termíny