IV. popagační jízda SH ČMS

Volný čas
IV. propagační jízda SH ČMS s mezinárodní účastí hasičů z Polska a Slovenska. K 20. výročí znovuobnovení činnosti Hasičské vzájemné pojišťovny. Předání stuhy starostou města v 11:00 hod. na Lázeňském náměstí - Jurkovičův dům. 11:00 - 11:45 hod. prohlídka historické hasičské techniky u Jurkovičova domu.

Termíny