Filmová noc - Gleyan II, Vladimír „Piškot" Daťka & filmy studentů filmové školy Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně

Film
Večer určený fanouškům filmové tvorby. Budete moci vidět videoklipy, filmové spoty, sestřihy z koncertů nebo krátké filmy. Například Vladimír Daťka promítne svůj bakalářský film, který představuje videoklip k písni skupiny Vypsaná fiXa. Na závěr pro Vás připravujeme jedno filmové překvapení!
Termíny