Výstava keramického ateliéru Hany Šimkové

Výstava, Volný čas, Pro děti

Výstava k 5. výročí založení ve spolupráci
Klubem lidové tvorby Praha.

Uvidíte práce našich současných i minulých žáků, školkových dětí od 3 let, žáků 1. a 2. stupně i dospělých. Současně proběhne také výstava vítězných prací z výtvarné soutěže Českého rozhlasu ve fotografii.

 

Program výstavy a předvádění lidových technik členkami KLT Praha:

- pro veřejnost, školní třídy, školní družiny a mateřské školky

18. června:                  18:30 - 21:00        VERNISÁŽ

vizovické těsto,  síťování
19. června:                    9:00 - 12:00

hrátky s papírem, paličkování
20. června:                    9:00 - 12:00

drátování, práce s korálky

21. června:                   13:00 - 18:00

zdobení perníku, tkaní korálků

22. června:                     9:00 - 12:00

tkaní, práce s korálky

25. června:                     9:00 - 12:00

šustí, vizovické těsto

 

Členky KLT Praha budou po celou dobu trvání výstavy předvádět rozličné lidové techniky, které bude možné si také na místě prakticky vyzkoušet a současně nabídnou kurzy lidové tvorby, pořádané klubem.

Výstava je částečně prodejní. Bude možné si zakoupit krásné dárečky z keramiky, dále od lidových výtvarnic a také, již tradičně od modřanského Modrého Klíče.

Termíny