Autorský podvečer věnovaný nově vydaným knihám a brožurám

Volný čas

Autorský podvečer je věnovaný knihám a brožurám, které vydalo město Rumburk v rámci projektu Podpora rozvoje cestovního ruchu v Rumburku spolufinancovaného z Regionálního operačního programu NUTS II Severozápad. Program: - seznámení veřejnosti s projektem - představení knih, brožur a DVD projekce - slavnostní křest - autorská vystoupení - autogramiáda

Termíny