V PARKU SE ZVÍŘÁTKY

Volný čas
Za pěkného počasí. Zpívání a dovádění na téma zvířátka v lese, možná potkáme i skřítky. Info: MíšaK. eko@ddmub.cz

Termíny