NAŠE KNIHY CESTUJÍ

Volný čas
Vyfoťte se na dovolené s knihou od nás a fotku pošlete buď na mailovou adresu knihovny, na facebook, nebo přineste osobně do knihovny. Nejlepší fotografie budou odměněny. Všechny fotografie budou vystaveny v prostorách knihovny v měsíci září - říjnu 2012.

Termíny