Svátek bláznů

Volný čas
Akce se koná v kině Morava a přilehlých prostorách. Více na www.svatekblaznu.cz.

Termíny