DEN HRNČÍŘŮ

Volný čas
Sobotu 7. července 2012 si mohou návštěvníci Velkých Karlovic zpestřit na Hrnčířském dnu u Karlovského muzea. Na setkání hrnčířů a keramiků nebudou chybět i další řemesla, například dráteník. Návštěvníci si budou moci vyzkoušet práci na hrnčířském kruhu, podívat se na pálení keramiky v přenosné peci, vyzkoušet drátenické řemeslo a modelovat z hlíny. Keramické výrobky budou i v prodeji, stejně jako tradiční valašské speciality. Program bude probíhat od 9 do 17 hodin.K dobré náladě zahrají cimbálová muzika Vincůch z Valašských Klobouk a hudecká muzika Staré gatě z Rožnova pod Radhoštěm.

Termíny