Dětský den s Divadélkem malé Bo

Volný čas
Ve venkovních prostorách Komunitního centra. Pro děti bude připravena spousta soutěží, písniček, tanečků a jiné zábavy včetně malování na obličej. V případě nepříznivého počasí se akce přesouvá do vnitřních prostor centra.

Termíny