ŘÍMSKÉ IMPÉRIUM - přednáška s videoprojekcí

Volný čas
• Mytologické tradice o založení Říma • Politické a filozofické ideály velkého Impéria • Historické poselství římské civilizace •
Termíny