Výroční koncert Varnsdorfského hudebního léta 2012

Hudba

Základní umělecká škola Varnsdorf Vás srdečně zve na výroční koncert Varnsdorfského hudebního léta Varnsdorfská komorní filharmonie a Smíšený pěvecký sbor Univerzity Karlovy Antonio Salieri: Sinfonia Veneziana Mše D dur diriguje Lenka Dandová

Termíny