Z Nového Světa do celého světa / 300 let harrachovského skla

Výstava

České sklářství je celosvětově odborně vnímáno a vědecky uznáváno jako mimořádný fenomén, zasahující svým významem do řady jak společenskovědních, tak technických oborů. Z uměleckohistorického pohledu je možné na vývoji českého sklářství již od závěru 17. století jedinečným způsobem ilustrovat a dokladovat schopnost českého kulturního prostředí rychle reagovat na nejnovější stylové změny a podněty. Na přední místo mezi sklářskými podniky, které zásadním způsobem přispěly ke světové proslulosti českého skla, patří nepochybně Harrachovská sklárna v Novém Světě v Krkonoších, jejíž historie — jak dokládá nejstarší písemná zmínka o huti z roku 1712 — se odvíjí již tři století. Je sklárnou, která ve všech obdobích vývoje českého skla od počátku 18. století do závěru 20. století vždy zastávala, jak z hlediska stylu, tak i z technologického pohledu, progresívní a nejednou určující roli. Výsledkem výstavního projektu je souhrnný, několikaletým výzkumem podložený uměleckohistorický pohled na mnohotvárnou produkci Harrachovské sklárny v průběhu všech etap jejího výtvarného vývoje — od barokních počátků přes nesčetné podoby skla doby biedermeieru a historismu, originální secesní projev a snahu přizpůsobit se proudu dekorativismu a funkcionalistickým tendencím meziválečného období až po nové designérské přístupy po roce 1950 a sklo současné.
Součástí výstavy je aktivní program pro návštěvníky.


Záštitu nad výstavou převzal Karel Schwarzenberg, ministr zahraničních věcí České republiky.


Výstava je pořádána ve spolupráci se Západočeským muzeem v Plzni.
Výstava vznikla za laskavé podpory Sklárny Novosad & syn, Harrachov a Georga Höltla, Glasmuseum Passau.
Ad honorem PhDr. Jarmila Brožová, CSc. (1923—2012)
Výpravnou doprovodnou publikaci k výstavě vydává v češtině a angličtině nakladatelství Arbor vitae ve spolupráci s UPM.

Kontakty

www.upm.cz

Termíny