Starokřečanské slavnosti 2012

Program: 13.00 hod.- zábavný program a soutěže pro děti, hřiště Staré Křečany 17.00 hod.- koncert vážné hudby - kostel sv. J. Nepomuckého St. Křečany 19.00 hod. - taneční zábava u příležitosti slavností, KD Staré Křečan

Termíny