Cena Pavla Kouteckého 2012 - nominační projekce

Film
Dva večery představí tři až čtyři české nové dokumentární filmy nominované na Cenu Pavla Kouteckého (CPK) za osobitý dokumentaristický počin.
Termíny