Strašidelná Čertovka

Volný čas, Pro děti, Turistika

Oslavte konec školního roku na palubě lodičky při plavbě Pražskými Benátkami, kde na vás na březích budou čekat strašidla z pražských pověstí. Proplujete tajuplným kanálem, přejedete až pod poslední oblouk Juditina mostu a zase zpět. Lodě vyplouvají z přístaviště na Čertovce pod Karlovým mostem cca. každých 10 minut. Vstupné 60 Kč / osobu

Účinkují

 

Termíny