Čtvrtý rynholecký festiválek

Divadlo

Občanské sdružení VZHŮRU NOHAMA za podpory kulturní komise OÚ Rynholec a Divadelní fakulty Akademie múzických umění v Praze

pořádá

 

16. 6. 2012 od 13 hodin

 

ČTVRTÝ RYNHOLECKÝ FESTIVÁLEK

 

V pestré nabídce naleznete loutková představení, výtvarně divadelní dílny pro děti, facepainting, premiéru představení herců s mentálním znevýhodněním a herců profesionálů. A na závěr večerní koncert.

 

Vystoupí: Div&dílko, Divadlo Fígl, Divadlo Sentiment, Divadlo T601, Divadlo VZHŮRU NOHAMA, DAMU, Artists 4 Children, o. s. a Mário Bihári s Bachtale Apsa.

V rámci festivalu proběhne putovní výstava „Děti za zdí“ věnovaná fotografiím palestinských dětí, které „od šťastnějšího světa odděluje vysoká zeď“ (www.artists4children.cz).

Součástí výstavy je hudební vystoupení Mária Biháriho s Bachtale Apsa.

 

Festival bude probíhat v areálu místní sokolovny.

Více informací a program na www.dvn.cz, dvn@dvn.cz nebo na 604 924 942.

Kontakty

www.dvn.cz

Termíny