Přemysl Otakar II., král na rozhraní věků

Volný čas
Město Klatovy ve spolupráci s Městskou knihovnou Klatovy vás zvou na představení knihy Přemysl Otakar II., král na rozhraní věků. Třináctý svazek edice Klatovy v prostoru a čase přijedou představit autoři (prof. PhDr. Petr Čornej, DrSc., doc. PhDr. Ivana Čornejová, CSc., PhDr. Václava Kofránková, PhD., prof. PhDr. Josef Žemlička, DrSc.). Zpěv Ludmila Nová (soprán) za hudebního doprovodu členů orchestru Consortium musicum.

Termíny